Zákon č. 606/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 404/2011 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 247/2003
Platnosť od 31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2012
Redakčná poznámka

okrem čl. I bodov 6, 8, 30, 42, 43, 46, § 57 ods. 8 v bode 50 a bodu 62, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2012 404/2011 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.05.2004 - 31.12.2011 Delená účinnosť
01.01.2004 - 30.04.2004

Pôvodný predpis

31.12.2003