Zákon č. 595/2003 Z. z.Zákon o dani z príjmov

(v znení č. 43/2004 Z. z., 177/2004 Z. z., 191/2004 Z. z., 391/2004 Z. z., 538/2004 Z. z., 539/2004 Z. z., 659/2004 Z. z., 659/2004 Z. z., 659/2004 Z. z., 68/2005 Z. z., 314/2005 Z. z., 314/2005 Z. z., 534/2005 Z. z., 534/2005 Z. z., 534/2005 Z. z., 660/2005 Z. z., 688/2006 Z. z., 688/2006 Z. z., 688/2006 Z. z., 688/2006 Z. z., 76/2007 Z. z., 209/2007 Z. z., 519/2007 Z. z., 530/2007 Z. z., 561/2007 Z. z., 621/2007 Z. z., 621/2007 Z. z., 621/2007 Z. z., 653/2007 Z. z., 168/2008 Z. z., 465/2008 Z. z., 465/2008 Z. z., 514/2008 Z. z., 563/2008 Z. z., 567/2008 Z. z., 60/2009 Z. z., 184/2009 Z. z., 185/2009 Z. z., 504/2009 Z. z., 504/2009 Z. z., 563/2009 Z. z., 374/2010 Z. z., 548/2010 Z. z., 129/2011 Z. z., 231/2011 Z. z., 250/2011 Z. z., 331/2011 Z. z., 331/2011 Z. z., 362/2011 Z. z., 406/2011 Z. z., 547/2011 Z. z., 548/2011 Z. z., 69/2012 Z. z., 188/2012 Z. z., 189/2012 Z. z., 252/2012 Z. z., 288/2012 Z. z., 395/2012 Z. z., 70/2013 Z. z., 135/2013 Z. z., 318/2013 Z. z., 463/2013 Z. z., 463/2013 Z. z., 463/2013 Z. z., 463/2013 Z. z., 180/2014 Z. z., 183/2014 Z. z., 333/2014 Z. z., 364/2014 Z. z., 371/2014 Z. z., 25/2015 Z. z., 61/2015 Z. z., 62/2015 Z. z., 79/2015 Z. z., 140/2015 Z. z., 140/2015 Z. z., 176/2015 Z. z., 253/2015 Z. z., 253/2015 Z. z., 361/2015 Z. z., 375/2015 Z. z., 378/2015 Z. z., 389/2015 Z. z., 437/2015 Z. z., 440/2015 Z. z., 341/2016 Z. z., 341/2016 Z. z., 341/2016 Z. z., 264/2017 Z. z., 279/2017 Z. z., 335/2017 Z. z., 344/2017 Z. z., 344/2017 Z. z., 57/2018 Z. z., 63/2018 Z. z., 112/2018 Z. z., 209/2018 Z. z., 213/2018 Z. z., 213/2018 Z. z., 347/2018 Z. z., 368/2018 Z. z., 385/2018 Z. z., 4/2019 Z. z., 10/2019 Z. z., 54/2019 Z. z., 88/2019 Z. z., 155/2019 Z. z., 221/2019 Z. z., 221/2019 Z. z., 223/2019 Z. z., 228/2019 Z. z., 233/2019 Z. z., 301/2019 Z. z., 301/2019 Z. z., 301/2019 Z. z., 315/2019 Z. z., 316/2019 Z. z., 319/2019 Z. z., 390/2019 Z. z., 393/2019 Z. z., 462/2019 Z. z., 46/2020 Z. z., 198/2020 Z. z., 296/2020 Z. z., 416/2020 Z. z., 420/2020 Z. z., 421/2020 Z. z., 76/2021 Z. z.)

Čiastka 243/2003
Platnosť od 31.12.2003
Účinnosť od 01.03.2021 do30.06.2021