Oznámenie č. 592/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou

Čiastka 241/2003
Platnosť od 30.12.2003