Vyhláška č. 59/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o druhoch škôl a školských zariadení na účely určenia a zvýšenia tarifného platu zamestnancovi, ktorý sa podieľa na zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti pre deti a mládež

Čiastka 30/2003
Platnosť od 27.02.2003
Účinnosť od 01.03.2003

OBSAH