Oznámenie č. 588/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva

Čiastka 239/2003
Platnosť od 29.12.2003
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobudlo účinnosť 1. januára 2004. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 130/2004 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. apríla 2004. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 253/2004 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. mája 2004. Zmeny opatrenia boli vyhlásené ...