Nariadenie vlády č. 58/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Tatranský národný park

Čiastka 30/2003
Platnosť od 27.02.2003
Účinnosť od 01.03.2003

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2003 Aktuálne znenie