Zákon č. 578/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 581/2004 Z. z.(nepriamo), 538/2005 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 237/2003
Platnosť od 28.12.2003 do31.05.2006
Účinnosť od 01.01.2006 do31.05.2006
Zrušený 126/2006 Z. z.