Vyhláška č. 577/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 5/2003 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch

Čiastka 236/2003
Platnosť od 28.12.2003 do31.05.2005
Účinnosť od 01.01.2004 do31.05.2005
Zrušený 210/2005 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2004 - 31.05.2005

Pôvodný predpis

28.12.2003