Oznámenie č. 566/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky

Čiastka 231/2003
Platnosť od 20.12.2003
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobudlo účinnosť 1. januára 2004. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 593/2003 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2004. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 745/2004 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2005. Zmeny opatrenia boli vyhlás...