Zákon č. 563/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 – 1945 v znení neskorších predpisov

Čiastka 230/2003
Platnosť od 20.12.2003
Účinnosť od 30.12.2003

OBSAH