Vyhláška č. 558/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle

(v znení č. 389/2004 Z. z.)

Čiastka 229/2003
Platnosť od 20.12.2003 do31.12.2004
Účinnosť od 15.07.2004 do31.12.2004
Zrušený 734/2004 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.07.2004 - 31.12.2004 389/2004 Z. z.
01.01.2004 - 14.07.2004