Oznámenie č. 556/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o indexe rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť v roku 2004

Čiastka 227/2003
Platnosť od 19.12.2003
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2004.