Oznámenie č. 54/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zrušení vykonávania Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o úprave pohraničného styku

Čiastka 27/2003
Platnosť od 20.02.2003

Pôvodný predpis

20.02.2003