Oznámenie č. 537/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2003 č. 148/2/2003-100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 8. apríla 2003 č. 969/2/2003-100

Čiastka 221/2003
Platnosť od 17.12.2003
Redakčná poznámka

Výnos nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia.

Pôvodný predpis

17.12.2003