Zákon č. 523/2003 Z. z.Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

(v znení č. 82/2005 Z. z., 25/2006 Z. z.)

Čiastka 217/2003
Platnosť od 12.12.2003
Účinnosť od 01.02.2006
Redakčná poznámka

okrem § 2 ods. 5 písm. b) druhej vety, § 2 ods. 6 druhej vety, § 6 ods. 1 písm. a), § 22 písm. a) a b), § 23 ods. 1 písm. a) a b), § 25 ods. 3, 5, ods. 7 poslednej vety a ods. 8, § 36 ods. 1 poslednej vety, § 37, 44, § 48 ods. 4, § 53, 103, 124, 125, 126 a prílohy č. 6,...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2006 82/2005 Z. z., 25/2006 Z. z. Aktuálne znenie
01.05.2004 - 31.01.2006 Delená účinnosť
01.01.2004 - 30.04.2004