Oznámenie č. 52/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministrom národného vzdelávania a športu Poľskej republiky na roky 2003-2006

Čiastka 26/2003
Platnosť od 19.02.2003
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 16 Program spolupráce nadobudol platnosť 20. januára 2003.

52

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. decembra 2002 bol vo Varšave podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministrom národného vzdelávania a športu Poľskej republiky na roky 2003 - 2006.

V súlade s článkom 16 Program spolupráce nadobudol platnosť 20. januára 2003.

Do textu Programu spolupráce možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky, v Dome zahraničných stykov Ministerstva školstva Slovenskej republiky.