Nariadenie vlády č. 500/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 316/2003 Z. z., ktorým sa zavádzajú minimálne opatrenia na kontrolu určitých chorôb rýb

Čiastka 208/2003
Platnosť od 29.11.2003 do31.07.2008
Účinnosť od 01.12.2003 do31.07.2008
Zrušený 290/2008 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2003 - 31.07.2008