Nariadenie vlády č. 496/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z. o požiadavkách na ochranu zdravia zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri usmrcovaní voľne žijúcej zveri a uvádzaní zveriny z tejto zveri na trh

Čiastka 208/2003
Platnosť od 29.11.2003 do31.12.2005
Najbližšie účinné znenie 01.12.2003
Zrušený 292/2003 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2003 - 31.12.2005

Pôvodný predpis

29.11.2003