Nariadenie vlády č. 485/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z. o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín

Čiastka 207/2003
Platnosť od 29.11.2003 do31.12.2005
Účinnosť od 01.12.2003 do31.12.2005
Zrušený 505/2005 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2003 - 31.12.2005