Uznesenie č. 481/2003 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Panamskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky

Čiastka 206/2003
Platnosť od 29.11.2003