Oznámenie č. 475/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Miisterstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. M/2798/2003, ktorým sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia

Čiastka 203/2003
Platnosť od 28.11.2003
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.