Zákon č. 464/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 199/2004 Z. z.(nepriamo), 652/2004 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 201/2003
Platnosť od 27.11.2003
Účinnosť od 01.01.2005 do30.06.2019
Zrušený 35/2019 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I bodov 4, 73, 75, 93 a 94, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004