Zákon č. 464/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 199/2004 Z. z.(nepriamo), 652/2004 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 201/2003
Platnosť od 27.11.2003
Účinnosť od 01.01.2005 do30.06.2019
Zrušený 35/2019 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I bodov 4, 73, 75, 93 a 94, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2005 - 30.06.2019 652/2004 Z. z.(nepriamo)
01.05.2004 - 31.12.2004 199/2004 Z. z.(nepriamo)
01.01.2004 - 30.04.2004 Delená účinnosť
01.12.2003 - 31.12.2003

Pôvodný predpis

27.11.2003