Zákon č. 457/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 300/2005 Z. z.(nepriamo), 301/2005 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 199/2003
Platnosť od 25.11.2003
Účinnosť od 01.01.2006