Zákon č. 455/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom v znení zákona č. 665/2002 Z. z.

Čiastka 198/2003
Platnosť od 21.11.2003
Účinnosť od 01.12.2003

OBSAH