Zákon č. 452/2003 Z. z.Zákon o skončení činnosti a spôsobe zániku Fondu detí a mládeže

Čiastka 196/2003
Platnosť od 20.11.2003
Účinnosť od 01.12.2003

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2003 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

20.11.2003