Oznámenie č. 446/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, Ministerstvom kultúry Slovinskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky na roky 2003 – 2006

Čiastka 193/2003
Platnosť od 14.11.2003
Redakčná poznámka

Program spolupráce nadobudne platnosť 14. novembra 2003.