Oznámenie č. 437/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Ukrajiny k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín

Čiastka 190/2003
Platnosť od 12.11.2003
Redakčná poznámka

Dohovor pre Ukrajinu nadobudol platnosť 22. decembra 2003.