Zákon č. 432/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a mení zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 418/2002 Z. z.

(v znení č. 215/2004 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 188/2003
Platnosť od 30.10.2003
Účinnosť od 01.05.2004

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2004 215/2004 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
31.10.2003 - 30.04.2004