Zákon č. 418/2003 Z. z.Zákon,ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov

Čiastka 180/2003
Platnosť od 18.10.2003 do31.01.2004
Účinnosť od 01.01.2004 do31.01.2004
Zrušený 16/2004 Z. z.