Oznámenie č. 412/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Európskeho dohovoru o dohľade nad podmienečne odsúdenými alebo podmienečne prepustenými páchateľmi

Čiastka 177/2003
Platnosť od 10.10.2003
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 22. augusta 1975 na základe článku 34 ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 22. októbra 2003 na základe článku 34 ods. 3.