Oznámenie č. 405/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín o Dominické spoločenstvo a Svätý Vincent a Grenadíny

Čiastka 174/2003
Platnosť od 04.10.2003
Redakčná poznámka

Dohovor pre Dominické spoločenstvo nadobudol platnosť 3. novembra 1978. Dohovor pre Svätý Vincent a Grenadíny nadobudol platnosť 27. októbra 1979.