Nariadenie vlády č. 400/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy

Čiastka 172/2003
Platnosť od 01.10.2003 do30.09.2004
Účinnosť od 01.10.2003 do30.09.2004
Zrušený 525/2004 Z. z.

OBSAH