Vyhláška č. 396/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty

Čiastka 171/2003
Platnosť od 01.10.2003
Účinnosť od 01.10.2003

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2003 Aktuálne znenie