Uznesenie č. 386/2003 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Spojených štátov amerických, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky

Čiastka 168/2003
Platnosť od 24.09.2003