Nariadenie vlády č. 380/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2000 Z. z.

Čiastka 165/2003
Platnosť od 12.09.2003
Účinnosť od 01.10.2003 do31.03.2019
Zrušený 64/2019 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2003 - 31.03.2019