Vyhláška č. 375/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti dokumentácie k žiadosti o autorizáciu biocídneho výrobku a podrobnosti dokumentácie k žiadosti o registráciu biocídneho výrobku s nízkym rizikom a podrobnú špecifikáciu údajov predkladaných pred uvedením biocídneho výrobku a podrobnú špecifikáciu údajov predkladaných pred uvedením biocídneho výrobku s nízkym rizikom na trh.

Čiastka 163/2003
Platnosť od 10.09.2003 do31.03.2007
Účinnosť od 15.09.2003 do31.03.2007
Zrušený 152/2007 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.09.2003 - 31.03.2007