Oznámenie č. 347/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine o Cyprus

Čiastka 152/2003
Platnosť od 13.08.2003