Uznesenie č. 344/2003 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Spojených štátov mexických, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky

Čiastka 152/2003
Platnosť od 13.08.2003

Pôvodný predpis

13.08.2003