Zákon č. 340/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 151/2003
Platnosť od 09.08.2003
Účinnosť od 01.09.2003

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2003 Aktuálne znenie