Oznámenie č. 334/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Doplnkového protokolu č. 14 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode

Čiastka 149/2003
Platnosť od 07.08.2003
Redakčná poznámka

Doplnkový protokol č. 14 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode sa predbežne vykonáva na základe článku 5 ods. 3 od 15. júla 2003 medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou.

334

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. júla 2003 bol v Ľubľane podpísaný Doplnkový protokol č. 14 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode.

Doplnkový protokol č. 14 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode sa predbežne vykonáva na základe článku 5 ods. 3 od 15. júla 2003 medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou.

Do textu protokolu možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.