Oznámenie č. 334/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Doplnkového protokolu č. 14 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode

Čiastka 149/2003
Platnosť od 07.08.2003
Redakčná poznámka

Doplnkový protokol č. 14 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode sa predbežne vykonáva na základe článku 5 ods. 3 od 15. júla 2003 medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou.

Pôvodný predpis

07.08.2003