Nariadenie vlády č. 329/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov

Čiastka 147/2003
Platnosť od 31.07.2003
Účinnosť od 01.09.2003 do18.07.2016
Zrušený 1/2016 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2003 - 18.07.2016

Pôvodný predpis

31.07.2003