Nariadenie vlády č. 306/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú opatrenia na ochranu proti určitým zoonózam aurčitým pôvodcom zoonóz u zvierat a v produktoch živočíšneho pôvodu na účely zabránenia ohniskám nákaz aintoxikácií prenášaných potravinami

Čiastka 143/2003
Platnosť od 31.07.2003 do30.11.2004
Účinnosť od 01.05.2004 do30.11.2004
Zrušený 626/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovení § 4 písm. e) a § 12 ods. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2004 - 30.11.2004 Delená účinnosť
01.08.2003 - 30.04.2004

Pôvodný predpis

31.07.2003