Nariadenie vlády č. 283/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu čerstvého mäsa zdomáceho hovädzieho dobytka, ošípaných, z domácich oviec, kôz a z domácich nepárnokopytníkov

(v znení č. r4/c169/2003 Z. z.)

Čiastka 138/2003
Platnosť od 31.07.2003 do31.12.2005
Účinnosť od 01.05.2004 do31.12.2005
Zrušený 292/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem ustanovení § 12 ods. 4 a 5 a § 13, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii