Nariadenie vlády č. 279/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu

Čiastka 136/2003
Platnosť od 31.07.2003 do30.04.2004
Účinnosť od 01.08.2003 do30.04.2004
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu bola ukončená 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla p...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2003 - 30.04.2004

Pôvodný predpis

31.07.2003