Nariadenie vlády č. 277/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o opatreniach na kontrolu afrického moru ošípaných

Čiastka 135/2003
Platnosť od 31.07.2003
Účinnosť od 01.01.2010

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2010 222/2009 Z. z. Aktuálne znenie
01.08.2003 - 31.12.2009 r3/c169/2003 Z. z.