Nariadenie vlády č. 276/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o opatreniach na tlmenie klasického moru ošípaných

Čiastka 135/2003
Platnosť od 31.07.2003
Účinnosť od 01.01.2010