Nariadenie vlády č. 271/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o počítačovej sieti spájajúcej veterinárne orgány (ANIMO)

Čiastka 133/2003
Platnosť od 31.07.2003
Účinnosť od 01.08.2003

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2003 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

31.07.2003