Nariadenie vlády č. 268/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite

Čiastka 133/2003
Platnosť od 31.07.2003
Účinnosť od 01.10.2003

OBSAH